stromboutstoren_copyrighttourismmechelenaikonproducties.jpg

Dag van de Ambachten

Op zondag 17 november 2019 zetten talrijke erkende Belgische ambachtslieden gratis de deuren van hun atelier open voor de 13e Dag van de Ambachten. Overal in het land kan het grote publiek kennismaken met hun knowhow en passie. 

In Mechelen kan je die dag het werk en de creaties aanschouwen van onder meer: 

Met de Dag van de Ambachten, georganiseerd sinds 2006, wil de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo’s, de knowhow en het talent van duizenden ambachtslieden die in België actief zijn, onder de aandacht brengen. Enkel de ambachtslieden die een wettelijke erkenning hebben gekregen van de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie kunnen zich inschrijven. Die erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect ervan en de knowhow van de ambachtsman/-vrouw. Ongeveer 1 300 Belgische ambachtslieden bezitten deze erkenning. Je herkent ze aan het logo “Erkend Ambacht”.


Laat je als bezoeker verrassen door de technieken, producten en gereedschap van de ambachtslieden. Dat gebeurt met een begeleid bezoek, een demonstratie of in sommige gevallen zelfs proeverijen. De bezoeken zijn gratis. 

Voor meer informatie neem een kijkje op www.dagvandeambachten.be