EK voetbal

De mogelijkheid wordt geboden om wedstrijden uit te zenden op terrassen van horecazaken (alleen wanneer je over een horeca - en terrasvergunning beschikt), mits je deze uitzending voorafgaand meldt aan het stadsbestuur. Plaats jij een scherm op je terras of in je binnenruimte van je zaak tussen 11 juni en 11 juli laat het weten via dit formulier.

Met welke voorwaarden dien je rekening te houden?

  • Federale richtlijn schrijft voor dat schermen op terrassen zo opgesteld zijn dat mensen van buiten de terraszone niet kunnen meevolgen. Zo moeten samenscholingen rondom de terrassen vermeden worden. Dit wil zeggen dat je een scherm alleen kan plaatsen op je terras wanneer het gericht is naar de gevel van je zaak;
  • Op je terras pas je steeds het horecaprotocol toe;
  • Sterk aangeraden om te werken met een reservatiesysteem;
  • Tot slot verwijzen we nog naar de info van de VRT over het vertonen van de EK-matchen. Toelating UEFA en VRT aan te vragen, zonder kost voor kleine vertoningen.
  • Evaluatie en mogelijk bijsturen indien zich de eerste match problemen stellen.
Adres zaak
EK Voetbal *