stromboutstoren_copyrighttourismmechelenaikonproducties.jpg

Mechelen Fietszone

De volledige binnenstad wordt fietszone vanaf 26 oktober 2019. Aan alle invalswegen komt de juiste signalisatie. Waar belangrijke toegangen voor fietsers en auto's samenkomen, wordt extra signalisatie voorzien. 

 Wat is dat nu precies, een fietszone?

 • Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten
 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers
 • In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven.
 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen
 • Fietsers gebruiken dus de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan
 • In een eenrichtingsstraat gebruiken ze dus de volledige breedte van de rijbaan
 • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan
 • Fietsers mogen auto’s wél links inhalen
 • Als auto’s stilstaan mogen ze ook rechts inhalen

De eerste in Vlaanderen 

In 1995 was Mechelen de allereerste stad die een zone 30 installeerde in heel het stadscentrum. Vandaag promoveren we als eerste stad in Vlaanderen heel onze binnenstad tot fietsstraat. De fietser bepaalt in onze binnenstad de maat van het verkeer, maar de auto blijft welkom en de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer wordt niet gewijzigd. 

Mechelen heeft de duidelijke ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden, en dat doe je natuurlijk niet zomaar! 

Voordelen

 • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld
 • Het is veiliger voor de fietser
 • De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen
 • De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is

Wat wijzigt er niet?

 • De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden
 • Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers

Fietsstraten

Momenteel zijn de Hoogstraat, Goswin de Stassartstraat, Frans Halsvest, Keldermansvest en Begijnenweide fietsstraten. Die blijven natuurlijk allemaal fietsstraten wanneer de fietszone is ingevoerd.

De fietsstraten kan je herkennen aan onderstaand verkeersbord:

Verkeersbord fietsstraat