stromboutstoren_copyrighttourismmechelenaikonproducties.jpg

Wist je dat er twee nieuwe centrumparkings zijn?

Parking Tinel en Bruul, samen goed voor 476 parkeerplaatsen. Ondergronds, comfortabel en 24/7 open.

Samen met het groeiende aantal bezoekers, groeide ook de vraag naar extra parkings. De stad Mechelen investeerde de afgelopen jaren dan ook sterk in de aanbouw van nieuwe ondergrondse parkings. Centrumparkings Tinel en Bruul zijn de jongste aanwinsten.

Parking Bruul

Parkeer je onder de Hendrik Speecqvest in parking Bruul. Slechts 5 minuten stappen en je staat midden in het winkelhart van Mechelen. Alle informatie en tarieven vind je hier.

Parking Tinel

Parkeer je via de Tinellaan in parking Tinel. Bovengronds kom je op de Tinelsite, thuisplek van Kazerne Dossin en volgend jaar ook van de nieuwe bib. Op nog geen 4 minuten sta je aan het nieuwe Museum Hof van Busleyden. Alle informatie en tarieven vind je hier.